Prosječne cijene stanova u Zadru po kvartovima za 2020. godinu

U samom Zadru teško je pronaći stan po cijeni ispod 2.000 EUR/m2.

Prosječne cijene stanova u Zadru za 2020. godinu

Tako kažu podaci Ekonomskog instituta u Zagrebu koje je nedavno objavilo drugo izdanje Pregleda tržišta nekretnina u Republici Hrvatskoj. Iako statistika prema dostupnim podacima navedene studije pokazuje kako je prosječna cijena u 2018. godini iznosila 1.200 eur/m2. Navedeni podatak se odnosi na razinu cijele županije, ukoliko uključimo u kalkulaciju rubne dijelove županije gdje se cijene kreću ispod 1.000 eur/m2. Međutim koliko se trenutno kreću prosječne cijene stanova u Zadru u određenim kvartovima? Donosimo vam prosječne cijene kvadrata stana prema kvartovima na području grada Zadra na dan 07.01.2020. Naš tim je napravio kratku analizu cijena te vam donosimo sljedeće prosječne cijene stanova.

Prosječna cijena stana u gradu Zadru prema kvartovima

Napominjemo kako dio kalkulacije prosječne cijene stanova čine stanovi u novogradnji zajedno sa ostalim stanovima. Prema podacima Ekonomskom instituta u Zagrebu, Zadarska županija je među top šest županija u Republici Hrvatskoj koje zajedno sa gradom Zagrebom ostvaruje više od tri četvrtine svih kupoprodajnih transakcija stanova prema podacima za 2018. godinu. Predviđanja su da će 2020. bilježiti još veći porast u odnosu na prethodne godine, kada govorimo o gradu Zadru i Zadarskoj županiji, te da će cijene stanova bilježiti blagi porast i stabilizaciju.

 

PHOTO:

Background photo created by freepik - www.freepik.com

Podijeli