Kakva je procedura kod kupovine stana plaćenim gotovinom ili stambenim kreditom?

Kakva je procedura kod kupovine stana plaćenim gotovinom ili stambenim kreditom?

Kad se odlučite na kupnju stana podrazumjeva se da ste se odlučili za način financiranja dali gotovinom ili pak putem stambenih kredita ili kakvih trećih opcija za koje ste se odlučili. Ovisno o tome za koji ste se način plaćanja odlučili ovisi put do realizacije kupnje stana.

Ukoliko ste se odlučili cijeli iznos kupoprodajne cijene podmiriti gotovinom procedura je slijedeća. Prije svega treba odabrati stan, svoju idealnu nekretninu. Pritom valja uzeti u obzir sve prednosti i nedostatke koje određeni stan ima. Nakon što ste se odlučili za kupnju konkretnog stana potrebno ga je rezervirati kod nas u uredu te ostaviti neke osnovne podatke kao što su Vaše ime i prezime, broj telefona i sl. Slijedeći korak je potpisivanje kupoprodajnog ugovora sa prodavateljem. Nakon što ste se odlučili  za stan i razgovarali sa prodavateljem, najbolje bi bilo da zajedno posjetite odabranog odvjetnika koji će još jednom provjeriti sve informacije vezane uz vlasništvo stana, terete na njemu, kao i sve ostalo što je važno kod prijenosa prava vlasništva.  Nakon izvršene provjere odvjetnik će sastaviti kupoprodajni ugovor prema dogovoru sa Vama  kao strankama, kupcem i prodavateljem. Ukoliko ste suglasni sa svim odredbama Ugovora o kupoprodaji slijedeći je korak odlazak kod javnog bilježnika na ovjeru potpisa ugovornih strana. Trošak javnog bilježnika snosi ona strana sukladno odredbama ugovora, a to je u većini slučajeva uglavnom kupac. Nakon ovjere potpisa kupac je dužan uplatiti iznos kupoprodajne cijene u roku kako to stoji u kupoprodajnom ugovoru. Ukoliko je cijena izražena u EUR-ima, ona mora biti iskazana i u kunskoj protuvrijednosti na dan isplate kupoprodajne cijene, a uglavnom se taj iznos računa po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate ukoliko nije što drugo ugovoreno. Slijedi primopredaja stana. Prije same primopredaje potrebno je očitati sva brojila u stanu, dakle za električnu energiju, vodu, plin, te ista prijaviti na svoje ime sa početnim stanjem na dan primopredaje stana. Kad je ovaj korak gotov slijedeći je upis stana u zemljišnoj knjizi na ime kupca. Taj se posao također može povjeriti odvjetniku, ali kupac može i sam u zemljišnoknjižnom odjelu predložiti da se izvrši upis njegovog prava vlasništva. Od dokumentacije će Vam u tom slučaju trebati prijedlog za upis prava vlasništva, osobna iskaznica, originalni primjerak kupoprodajnog ugovora, te uplata sudske pristojbe u iznosu od 250,00 kn.

 

Ukoliko ste se odlučili za financiranje kupnje stana putem stambenog kredita put do kupnje stana je nešto drugačiji. Nakon što se odlučite za konkretan stan potrebno je provjeriti kreditnu sposobnost u banci. Ovisno o osobnim primanjima i financijskoj situaciji djelatnici banke će Vam utvrditi do kojeg iznosa Vam najviše mogu isplatiti stambeni kredit. Moguće je kupiti stan dok je sam projekt još u fazi izgradnje. U tom slučaju obično se stambeni kredit može zatražiti samo kod banke koja je inače sudionik u cijelom projektu izgradnje. Banka će dati brisovno očitovanje tek nakon etažiranja svakog pojedinog stana, a etažiranje se može izvršiti tek nakon što je zgrada dobila uporabnu dozvolu, dakle kad bude dovršena. Ukoliko ste kandidat koji može podići stambeni kredit u potrebnom iznosu, u tom slučaju ste također i kandidat za kupnju stana. Nakon odobrenja stambenog kredita sklapa se kupoprodajni ugovor sa prodavateljem.  Tu je postupak isti kao i kod kupnje stana u gotovini, nakon što sastava ugovora, na sitome se ovjeravaju potpisi kod javnog bilježnika. Sa tako ovjerenim ugovorom i vlasničkim listom ide se u banku gdje se podiže zahtjev za stambeni kredit, te se s bankom sklapa ugovor o stambenom kreditu koji je također potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika. Vrši se upis hipoteke na konkretnom stanu za koji je stambeni kredit zatražen, te se nakon toga traženi iznos kredita isplaćuje. Nakon izvršenog tehničkog pregleda i po pravomoćnosti uporabne dozvole vrši se primopredaja stana, te se može sastaviti zapisnik o stanju svih brojila u stanu. Proces je isti kao što smo već ranije opisali kod kupnje stana gotovinom. Nakon toga vrši se upis prava vlasništva stana u zemljišnu knjigu. Imajte na umu da se vlasništvo nekretnine u konkretnom slučaju stana, stječe tek upisom u zemljišne knjige stoga ne valja čekati na upis uknjižbe prava vlasništva, jer bez obzira na poštenje i dobru vjeru prodavatelja opreza nikad dosta.

Podijeli